09 3424 500
Sirrikuja 3, 00940 Helsinki
toimisto@myllypuronkh.fi

Muutostyöt

Muutostyön toimintaohje

Asunto-osakeyhtiölain mukaisesti

01.12.2014

OSAKKAAN ILMOITUSVELVOLLISUUS

 • Osakkaalla on velvollisuus ilmoittaa etukäteen muutostöistä kirjallisesti taloyhtiölle
 • Muutostyöstä on annettava riittävä selvitys esim. suunnitelmat, työselitys, ajankohdat
 • Työtä suorittava osakas vastaa ilmoituksen käsittelystä aiheutuvista tarpeellisista / kohtuullisista kuluista (kokouspalkkio)
 • Yhtiön on annettava tieto ilmoituksesta viipymättä toiselle osakkaalle jos lopputulos voi vaikuttaa toisen huoneistoon, ei pelkästään rakennustyön haitasta

MUUTOSTYÖN ALOITTAMINEN JA ILMOITUKSEN KÄSITTELY

 • Muutostyötä ei saa aloittaa ennen kuin yhtiöllä ja toisella osakkaalla on ollut kohtuullinen aika ilmoituksen käsittelyyn
 • Ilmoitus on käsiteltävä viivytyksettä
 • Käsittelyaika vaihtelee viikosta muutamaan kuukauteen riippuen työn laajuudesta ja tarvittavista luvista muutostyöhön liittyen
 • Taloyhtiö ilmoittaa kirjallisesti työn sallimisesta, ehdoista ja tarvittaessa pyytää lisätietoja muutostyöhön liittyen
 • Asbestilain mukaan (1.1.2016) ennen purkutöihin ryhtymistä on osakkaan tehtävä asbestikartoitus.

YHTIÖN SUOSTUMUS VAADITAAN JA TYÖ/TYÖLLE

 • Muutostyö voidaan kieltää, jos se vahingoittaa rakennusta tai aiheuttaa muuta haittaa yhtiölle tai toiselle osakkaalle
 • Muutostyöt voidaan myös kieltää tai asettaa lisäehtoja suostumuksen jälkeen jos uusia seikkoja ilmenee muutostyön aikana
 • Muutostyölle voidaan asettaa ehtoja työn toteuttamiselle vahingoittumisen ja haitan välttämiseksi

VALVONTA

 • Yhtiöllä on oikeus valvoa, että työt suoritetaan rakennusta ja kiinteistöä vahingoittamatta ja hyvän rakennustavan mukaan
 • Yhtiön on huolehdittava, että valvonta on riittävällä tavalla järjestetty, yhtiön ja muiden osakkaiden edun mukaisesti, siten että asetetut ehdot täyttyvät
 • Osakkaalla on myötävaikutusvelvollisuus
 • Osakas vastaa tarpeellisista ja kohtuullisista valvontakuluista, kuten asiantuntijapalkkioista ja ylimääräisistä hallinnollisista kuluista

ILMOITUSTEN SÄILYTTÄMINEN

 • Yhtiön on pidettävä rekisteriä huoneistokohtaisista kunnossapitotyöilmoituksista ja ilmoitettava tiedot isännöitsijäntodistuksessa

Tee muutostyöilmoitus