09 3424 500
Kivensilmänkuja 2, 00920 Helsinki
toimisto@myllypuronkh.fi

Muutostyöt

Muutostyön toimintaohje

Asunto-osakeyhtiölain mukaisesti

01.12.2014

OSAKKAAN ILMOITUSVELVOLLISUUS

 • Velvollisuus ilmoittaa muutostöiden lisäksi myös kunnossapitotöistä
 • Etukäteen kirjallisesti hallitukselle tai isännöitsijälle
 • Kun työ vaikuttaa yhtiön tai toisen osakkaan vastuulla olevaan kiinteistöön, rakennuksen tai huoneiston osaan tai niiden käyttämiseen
 • Riittävä selvitys esim. suunnitelmat, työselitys, ajankohdat
 • Yhtiön annettava tieto ilmoituksesta viipymättä toiselle osakkaalle jos lopputulos voi vaikuttaa toisen huoneistoon, ei pelkästä rakennustyön haitasta
 • Työtä suorittava osakas vastaa ilmoituksen käsittelystä aiheutuvista tarpeellisista / kohtuullisista kuluista (kokouspalkkio)

MUUTOSTYÖN ALOITTAMINEN JA ILMOITUKSEN KÄSITTELY

 • Ei saa aloittaa ennen kuin yhtiöllä ja toisella osakkaalla ollut kohtuullinen aika ilmoituksen käsittelyyn
 • Ilmoitus käsiteltävä viivytyksettä
 • Ilmoitettava työn sallimisesta, ehdoista, kieltämisestä, ilmoituksen käsittelyajasta
 • Yhtiön päätös kirjallisesti, jos osakas pyytää, kieltävä päätös perusteltava

Uusi asbestilaki astui voimaan 1.1.2016 alkaen. Ennen purkutöihin ryhtymistä on tehtävä asbestikartoitus!

YHTIÖN SUOSTUMUS VAADITAAN JA TYÖ/TYÖLLE

 • Voidaan kieltää, jos vahingoittaa rakennusta tai aiheuttaa muuta haittaa yhtiölle tai toiselle osakkaalle
 • Voidaan asettaa ehtoja työn toteuttamiselle vahingoittumisen ja haitan välttämiseksi
 • Voidaan kieltää tai asettaa lisäehtoja suostumuksen jälkeen jos uusia seikkoja ilmenee muutostyön aikana

VALVONTA

 • Yhtiöllä oikeus valvoa, että työt suoritetaan rakennusta ja kiinteistöä vahingoittamatta ja hyvän rakennustavan mukaan
 • Yhtiön huolehdittava, että valvonta on riittävällä tavalla järjestetty, yhtiön ja muiden osakkaiden etu, asetettujen ehtojen täyttyminen, osakkaan myötävaikutusvelvollisuus
 • Osakas vastaa yhtiön valvontakuluista, tarpeelliset ja kohtuulliset kulut, asiantuntija, ylimääräiset hallinnolliset kulut

ILMOITUSTEN SÄILYTTÄMINEN

 • Yhtiön on pidettävä rekisteriä huoneistokohtaisista kunnossapitotyöilmoituksista ja ilmoitettava tiedot isännöitsijäntodistuksessa

Tee muutostyöilmoitus